O nas

Jesteśmy młodym, dynamicznym zespołem lekarzy kardiologów, stosującym w swojej praktyce nowoczesne metody diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, zgodne z aktualnymi zaleceniami naukowych towarzystw kardiologicznych: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH), Europejskiej Asocjacji Zaburzeń Rytmu Serca (EHRA), jak również towarzystw amerykańskich: Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) oraz Towarzystwa Rytmu Serca (HRS).

Wspólną działalność jako grupowa praktyka kardiologiczna prowadzimy od 2016 roku, zaś od 2017 roku funkcjonujemy jako podmiot leczniczy.

Od początku łączą Nas wspólne cele:

  1. wdrażanie zasad dobrej praktyki lekarskiej opartej o dobro Pacjenta,

  2. stałe doszkalanie się oraz zdobywanie aktualnej wiedzy kardiologicznej i internistycznej podczas kursów, konferencji oraz szkoleń praktycznych (w tym zabiegowych),

  3. docieranie ze specjalistyczną opieką kardiologiczną bezpośrednio do gminnych ośrodków zdrowia poza Kielcami, w celu zwiększenia dostępności wysokospecjalistycznych konsultacji kardiologicznych dla gmin odległych od dużych centrów opieki medycznej,

  4. kompleksowa opieka nad Pacjentem dzięki własnej sieci konsultantów medycznych – specjalistów licznych dziedzin medycznych, dzięki której Pacjent otrzymuje szansę na płynność procesów diagnostyki i leczenia, w tym chorób poza układem krążenia,

  5. zainteresowanie nowoczesnymi technologiami w praktyce klinicznej, w tym telemedycyną oraz miniaturyzacją urządzeń diagnostycznych.

Głównym obszarem Naszych wspólnych zainteresowań w kardiologii są zagadnienia arytmii i zaburzeń przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu oraz diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej i niewydolności serca. Jako specjaliści kardiologii zajmujemy się leczeniem zabiegowym w zakresie stałej stymulacji serca, posiadamy doświadczenie w zakresie intensywnej opieki kardiologicznej, wspólpracujemy z uznanymi ekspertami w dziedzinie diagnostyki omdleń, w tym tzw. omdleń odruchowych, jak również posiadamy doświadczenie praktyczne w zakresie kwalifikacji i prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów po zabiegach przezskórnych oraz operacjach kardiochirurgicznych.

USŁUGI

Konsultacje kardiologiczne

Specjalizujemy się

– konsultacje ogólnokardiologiczne

– nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna

– kwalifikacje do leczenia zabiegowego

– diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca i omdleń

– leczenie niewydolności serca

– specjalistyczna opieka nad pacjentami z rozrusznikami serca

Dla pacjenta

Przydatne materiały edukacyjne