Zabiegi elektrokardiologiczne

Dr n. med. Maciej Kluk posiada umiejętności samodzielnego operatora w zakresie wszczepiania i wymian wszystkich rodzajów elektrycznych urządzeń kardiologicznych: stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), układów do resynchronizacji w niewydolności serca (zarówno z funkcją defibrylacji: CRT-D, jak i bez tej funkcji: CRT-P), rejestratorów arytmii (ILR).

Jako pierwszy operator elektroterapii w województwie świętokrzyskim wykonuje nowatorskie zabiegi stymulacji układu bodźco-przewodzącego serca, pozwalające na odtworzenie fizjologicznego toru przewodzenia impulsów elektrycznych w serca (stymulacja pęczka Hisa oraz stymulacji lewej odnogi pęczka Hisa).

Doktor Kluk wykonuje zabiegi elektrokardiologiczne w dwóch ośrodkach w województwie świętokrzyskim: Świętokrzyskim Centrum Kardiologii (Zespół Pracowni Zabiegowych) w Kielcach, Centrum Kardiologii INTERCARD w Pińczowie, jak również uczestniczy jako operator w zabiegach przeskórnego usuwania elektrod i wymian uszkodzonych / dysfunkcyjnych układów stymulatorowych przeprowadzanych przez Zespół Prof. Andrzeja Kutarskiego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.

Umiejętności zabiegowe Doktora Kluka potwierdzone są Certyfikatem Samodzielnego Operatora Elektroterapii Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (SRS PTK).

Specjalizujemy się

– konsultacje ogólno kardiologiczne
– nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna
– kwalifikacje do leczenia zabiegowego
– diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca i omdleń
– leczenie niewydolności serca
– specjalistyczna opieka nad pacjentami z rozrusznikami serca