Kardiolog Kielce

Klinika Kardiologii Kielce

Lek. ŁUKASZ DOBAJ

SPECJALISTA KARDIOLOG

Od 2008 roku zawodowo związany ze Świętokrzyskim Centrum Kardiologii i Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach.
Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Sekcji Rytmu Serca (SRS PTK) oraz Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej.

Zawodowo i naukowo interesuje się w szczególności diagnostyką i leczeniem pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, w tym kwalifikacją do inwazyjnego leczenia arytmii serca oraz kompleksowym prowadzeniem pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca.
Wykonuje pełną diagnostykę kardiologiczną (Echo Serca, Holter EKG, Testy Wysiłkowe, Testy Ergospirometryczne, Testy Pochyleniowe, Programowanie i Kontrola Stymulatorów Serca, ICD, CRT).
Starszy Asystent, Konsultant kardiologiczny w Klinice Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

W Klinice IT prowadzi pacjentów wymagających zaawansowanego monitorowania hemodynamicznego z użyciem metody termodylucji przezpłucnej lub metody inwazyjnej Swana -Ganza.
Wykonuje procedury czasowej stymulacji serca z użyciem elektrod endokawitarnych, zabiegi kardiowersji elektrycznej, badania echokardiograficzne przezprzełykowe, videobronchoskopie.

Członek interdyscyplinarnego zespołu IT zajmującego się pozaustrojowym wspomaganiem funkcji narządów -terapia ECMO.

Wiceprezes Polskiego Instytutu Badań Genetycznych.

Prywatnie pasjonat motoryzacji, żeglarstwa, nurkowania, psychologii i dalekich podróży.

Miłośnik kuchni śródziemnomorskiej i czekolady pod każdą postacią

Wraz z grupą przyjaciół-biologiem i genetykiem prowadzi blog i sprzedaż ekologicznego miodu i produktów pszczelopochodnych pod autorską marką „Moda na Mioda” gdzie zajmuje się leczniczym wpływem miodu na choroby układu krążenia, oddechowego i choroby infekcyjne oraz zagadnieniami medycznymi związanymi z apiterapią.

Dr Dobaj w 2017 roku uzyskał tytuł Kardiologa Roku w plebiscycie HIPOKRATES 2017 organizowanym przez Echo Dnia Świętokrzyskie.

Lek. Łukasz Dobaj

Dr N. Med. Maciej Kluk

Dr n. med. MACIEJ KLUK

SPECJALISTA KARDIOLOG

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Od 2011 roku zawodowo i naukowo związany ze Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w Kielcach.
Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Sekcji Rytmu Serca PTK oraz Europejskiego Towarzystwa Zaburzeń Rytmu Serca (EHRA).
Elektrokardiolog zabiegowy (certyfikat ekspercki Sekcji Rytmu Serca PTK) – wykonuje zabiegi wszczepienia oraz wymiany wszystkich rodzajów urządzeń do elektroterapii serca (rozruszniki, kardiowertery-defibrylatory, układy CRT, rejestratory zdarzeń).
Szczególnym obszarem zainteresowań zabiegowych są nowatorskie metody stymulacji układu bodźco-przewodzącego serca (stymulacja pęczka Hisa oraz lewej odnogi pęczka Hisa) oraz złożone zabiegi usuwania elektrod drogą przezżylną.
Wykonuje kontrole i programowanie rozruszników serca wszystkich typów, kardiowerterów (ICD) oraz resynchronizacji (CRT), układów ze stymulacją typu His i LBBP, rejestratorów zdarzeń (ILR).
Zabiegi wykonuje na Bloku Operacyjnym Zespołu Pracowni Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii oraz w Centrum Kardiologii INTERCARD w Pińczowie.
W 2016 roku obronił rozprawę doktorską z zakresu kardiologii pod kierunkiem prof. dr hab. med. Beaty Wożakowskiej-Kapłon.
Posiada bogaty dorobek naukowy – ponad 30 opublikowanych prac oryginalnych i poglądowych, współautorstwo rozdziału w podręczniku dotyczącym migotania przedsionków pod red. prof. dr hab. med. Beaty Wożakowskiej-Kapłon, wykłady na dużych zjazdach towarzystw kardiologicznych, redagowanie działu w czasopiśmie kardiologicznym Folia Cardiologica.

Dr Kluk w 2017 roku uzyskał drugą lokatę w plebiscycie HIPOKRATES 2017 na Kardiologa Roku organizowanym przez Echo Dnia Świętokrzyskie.

Specjalizujemy się

– konsultacje ogólno kardiologiczne
– nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna
– kwalifikacje do leczenia zabiegowego
– diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca i omdleń
– leczenie niewydolności serca
– specjalistyczna opieka nad pacjentami z rozrusznikami serca