Zakres konsultacji

Zajmujemy się nieinwazyjną diagnostyką choroby wieńcowej, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz omdleń.

Zakres diagnostyki nieinwazyjnej obejmuje wykonywanie oraz analizę następujących badań:

– spoczynkowe badanie EKG, ciśnienia tętniczego

– zapis EKG metodą Holtera do 72 godzin

– nowoczesne jednoelektrodowe aparaty holterowskie obsługiwane przez smartfony

– pomiary całodobowe ciśnienia tętniczego metodą ABPM

– testy wysiłkowe EKG

– testy cykloergospirometryczne

– testy pochyleniowe (tilt)

– badanie echokardiograficzne przezklatkowe z wykorzystaniem funkcji strain rate

– badanie scyntygraficzne serca oraz PET-CT (metody nuklearne)

– badanie angiotomograficzne tętnic wieńcowych (angio-CT)

– USG naczyń krwionośnych metodą Dopplera

 

Inwazyjna diagnostyka – kwalifikacja:

– badanie echokardiograficzne przezprzełykowe

– badanie echokardiograficzne obciążeniowe (próba dobutaminowa, próba stymulatorowa)

– koronarografia

– badanie elektrofizjologiczne (EPS)

– IMPLANTACJA WSZCZEPIALNYCH REJESTRATORÓW ARYTMII (ILR) – nierefundowane, ale możliwe do wykonania odpłatnie w przypadku diagnostyki niewyjaśnionych omdleń oraz poszukiwania przyczyn udaru mózgu

Specjalizujemy się

– konsultacje ogólno kardiologiczne
– nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna
– kwalifikacje do leczenia zabiegowego
– diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca i omdleń
– leczenie niewydolności serca
– specjalistyczna opieka nad pacjentami z rozrusznikami serca

Dla pacjenta

Przydatne materiały edukacyjne