Kontrola rozrusznika Kielce

Kontrole rozruszników serca każdego typu (kardiostymulator jedno- i dwujamowy, kardiowerter-defibrylator, układy resynchronizujące, układy do stymulacji fizjologicznej, rejestratory zdarzeń) odbywają się w Pracowni w Kielcach, ul. Planty 16c/23.

Dr Maciej Kluk, posiadający certyfikat Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prowadzi również wizyty kwalifikacyjne do wszczepienia urządzeń oraz do zabiegów przezskórnego usuwania układów stymulujących.