Klinika kardiologii Kielce

Jesteśmy młodym, dynamicznym zespołem lekarzy kardiologów, stosującym w swojej praktyce nowoczesne metody diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, zgodne z aktualnymi zaleceniami naukowych towarzystw kardiologicznych: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH), Europejskiej Asocjacji Zaburzeń Rytmu Serca (EHRA), jak również towarzystw amerykańskich: Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) oraz Towarzystwa Rytmu Serca (HRS).

Głównym obszarem Naszych wspólnych zainteresowań w kardiologii są zagadnienia arytmii i zaburzeń przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu oraz diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej i niewydolności serca. Jako specjaliści kardiologii zajmujemy się leczeniem zabiegowym w zakresie stałej stymulacji serca, posiadamy doświadczenie w zakresie intensywnej opieki kardiologicznej, wspólpracujemy z uznanymi ekspertami w dziedzinie diagnostyki omdleń, w tym tzw. omdleń odruchowych, jak również posiadamy doświadczenie praktyczne w zakresie kwalifikacji i prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej u pacjentów po zabiegach przezskórnych oraz operacjach kardiochirurgicznych.

Dla pacjenta

Przydatne materiały edukacyjne